Splošni pogoji uporabe

SPLOŠNE DOLOČBE


Lastnik spletnega mesta in brskalniškega vtičnika »Nov dan« je Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja, Resljeva cesta 25, 1000 Ljubljana; matična številka: 6468594000 (v nadaljevanju Upravljalec).

Uporabo spletnega mesta Nov dan (brskanje, odpiranje povezav, branje vsebine in podobno) in brskalniških vtičnikov za Chrome in Firefox Nov dan štejemo kot soglasje obiskovalca in uporabnika, da se strinja s temi splošnimi pogoji uporabe. V kolikor se kot obiskovalec in uporabnik ne strinjate s temi splošnimi pogoji, vas prosimo, da spletnega mesta in brskalniških vtičnikov ne uporabljate.

Ti splošni pogoji veljajo za celotno spletno mesto in brskalniška vtičnika za Chrome in Firefox, v kolikor za posamezen del izrecno ni določeno drugače.

Namen tega obvestila je, da vam pomaga razumeti delovanje sistema donacij ter politike varovanja osebnih podatkov. Pridržujemo si pravico do spremembe pogojev, zato jih občasno preverite. V primeru kakršnih koli nejasnosti se prosimo obrnite na katero od spodnjih kontaktnih možnosti.

PODPORNIKI


Načini plačila

Podporniki lahko na platformi Nov dan podprejo upravičence z mesečno podporo (donacijo), ki jo poravnajo s plačilno kartico na spletu (prek sistema za zagotavljanja plačil Braintree) ali prek storitve PayPal.

Izvedba plačila

Donacija bo avtomatsko trgana vsakega 1. v mesecu. Po uspešno izvedeni transakciji bo podpornik na svoj e-naslov prejel potrdilo.

Postopek prekinitve mesečne podpore

Prekinitev mesečne podpore lahko podpornik opravi v nadzorni plošči, ki je po registraciji in inštalaciji vtičnika dostopna na https://novdan.si/dash/, in sicer s klikom na gumb “Prekini naročnino”, ali pa z odjavo prek elektronskega sporočila na novdan@danesjenovdan.si.

UPRAVIČENOST DO PODPORE


Upravičenec

Upravičenec do zbranih sredstev je vsaka organizacija, ki producira medijske vsebine, in je navedena na spletnem mestu Nov dan na podstrani “Za ustvarjalce”.

Predaja sredstev

Upravljalec bo sredstva, zbrana na platformi Nov dan, ki jih bo upravljalec prejel na svoj transakcijski ali PayPal račun, predal upravičencem, ki so navedeni na platformi Nov dan. Sredstva bodo med upravičence razdeljena glede na čas, ki so ga podporniki preživeli na spletnih mestih upravičencev, ki so opremljena z WMS meta tagom.

Upravljalec je upravičen do kritja stroškov provizije, ki nastanejo pri transakcijah sredstev podpornikov, v višini 3 % vseh zbranih sredstev.

Odvzem sredstev

V primeru, da upravljalec naknadno ugotovi, da je upravičenec sredstva pridobil na podlagi neresničnih navedb ali podatkov, mu upravljalec zbranih sredstev ne bo izplačal. V primeru, da so bila sredstva že nakazana, je upravičenec dolžan zbrana sredstva vrniti na račun upravljalca.

Prerazporeditev zbranih sredstev

V primeru vračanja že izplačanih sredstev, ali v primeru, ko sredstva na podlagi predhodnega člena sploh niso izplačana, upravljalec v roku 1 meseca ta sredstva enakomerno porazdeli med preostale sodelujoče na platformi Nov dan.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI PRI UPORABI SPLETNE STRANI IN APLIKACIJ


Obiskovalci spletne strani uporabljajo spletno mesto, njene dele in brskalniške vtičnike izključno na lastno odgovornost.

Upravljalec ne prevzema nikakršnih odgovornosti o točnosti in pravilnosti na spletnem mestu objavljenih informacij, ne prevzema odgovornosti zaradi spremembe že objavljenih informacij in ne prevzema odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi obiskovalcu spletnega mesta ali vtičnikov strani nastala zaradi uporabe tam objavljenih informacij.

Upravljalec ne odgovarja za nadomestilo:

  1. morebitne neposredne, posredne, naključne, posebne, kaznovalne, posledične škode, ali druge kakršne koli druge oblike škode, ki posredno, neposredno ali na kakršenkoli drug način izhaja iz napak, pomot ali netočnosti vsebine spletnega mesta in vtičnikov, ali iz kakršnih koli drugih dejstev povezanih s spletnim mestom, vtičnikoma ali njihovo uporabo,
  2. kakršnekoli škode, ki nastane zaradi nepooblaščenega dostopa do, ali uporabe, naših strežnikov in/ali katerihkoli in vseh v njih shranjenih podatkov.

Upravljalec ne prevzema nikakršnih odgovornosti za vsebine na spletnih mestih in drugih kanalih upravičencev.

VARNOST


Upravljalec verjame, da je varnost podpornikov izjemno pomembna. V ta namen je upravljalec implementiral 3-D Secure tehnologijo, ki poskrbi, da je postopek doniranja še bolj varen.

3-D Secure je sistem, ki vključuje tehnične specifikacije in zahteve za izdajatelje kartic, uporabnike kartic ter trgovce oziroma ponudnike storitev. Na kratko, gre za dodatno metodo preverjanja pristnosti za transakcije s kreditnimi karticami, ki potekajo na spletu. Poleg tega, da se za zaščito informacij o plačilni kartici med prenosom preko spleta uporablja široko podprta spletna tehnologija za kodiranje Secure Socket Layer (SSL), 3-D Secure avtenticira vse vključene strani v transakciji ter zagotavlja zaščito pred zlonamerno uporabo kartice, kar pomeni, da je za vsako transakcijo preverjena identiteta vseh vpletenih v proces, imetnika plačilne kartice, trgovca (spletno prodajno mesto) in banke.

Tehnologija pripomore k varnosti na dveh ključnih korakih:

  • Preverjanje istovetnosti lastnika kartice: 3-D Secure po vnosu in potrditvi klasičnih kartičnih podatkov v dodatnem oknu zahteva tudi vpis enkratnega gesla, ki se ga uporabniku pošlje v SMS sporočilu ali preko aplikacije za mobilno bančništvo. Transakcija bo potrjena in izvedena šele, ko bo vneseno geslo pravilno.
  • Preverjanje avtentičnosti spletnega mesta: 3-D Secure preverja spletna mesta ter zagotavlja njihovo avtentičnost ter varnost opravljenih transakcij.

Poleg 3-D Secure tehnologije za varnost transakcij skrbi tudi SSL certifikat: digitalno potrdilo, ki omogoča kodiranje podatkov med strežnikom in odjemalcem preko varnega (šifriranega oziroma kodiranega) protokola in s tem zagotavlja visoko stopnjo varnosti komunikacije.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV


Razlogi za zbiranje in raba osebnih podatkov

Upravljalec je predan varovanju osebnih podatkov in transparentni rabi podatkov in se se zavezuje, da bo podatke uporabljal v skladu z vsemi veljavnimi zakoni o varstvu osebnih podatkov.

Upravljalec bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila: elektronski naslov za komunikacijo s podpornikov in podatke plačilne kartice za izvedbo plačila. Upravljalec bo elektronski naslov hranil skladno z veljavno zakonodajo in ne več kot 1 leto po prekinitvi naročnine. Upravljalec podatkov plačilne kartice ne hrani.

Podatki ne bodo v nobenem primeru posredovani nepooblaščenim osebam. Za zagotavljanje plačila upravljalec posreduje podatke o plačilni kartici partnerju, ki upravlja s sistemom zagotavljanja plačil: Braintree, PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.

Pojasnilo o vaših pravicah glede varstva osebnih podatkov

Uporabnik lahko zahteva izvoz in vpogled do osebnih podatkov, ki jih upravljalec hrani o uporabniku, s posredovanjem pisne zahteve na e-naslov novdan@danesjenovdan.si. Osebni podatki so shranjeni v posebni aplikaciji, ki spoštuje zahteve zasebnosti ter si za najvišjo varnost hranjenih podatkov prizadeva z različnimi fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi.


V Ljubljani, 7. 2. 2022